AddPro Finans är ett fullserviceföretag inom IT-finansiering. Vi finansierar både hårdvara, mjukvara, tjänster och funktioner till våra kunder - det vill säga hela din IT-plattform – en helhetslösning.

Hyra
Utrustningen hyrs på förutbestämd tid och efter avslutad ordinarie hyresperiod kan du välja mellan följande alternativ.

1. Förvärva utrustningen

2. Förlängningshyra

3. Återlämna utrustningen

Man kan även i förväg avtala om ett fast restvärde på utrustningen, detta gör att den månatliga avgiften blir lägre jämfört med vanlig hyra. På så sätt kan du hela tiden ha högsta kvalitet och prestanda på utrustningen, medan kostnaden kan anpassas efter företagets kassa.

Operationell Hyra
Överlåt risken för oförutsedd värdeminskning på utrustningen till finansbolaget. Operationell hyra ger möjlighet att finansiera utrustningen utanför balansräkningen till mycket konkurrenskraftiga finansiella villkor. Ett bra sätt att säkerställa en modern IT-infrastruktur. Här ligger hela restvärdesrisken hos finansbolaget.

Ramavtals/Projekt Finansiering
Projekt: Investeringar av nya maskiner kan ta allt från 2 – 6 månader innan allt är installerat, testat och i full produktion. Varför då ha kostnader på utrustningen innan det finns intäkter? Vi kan erbjuda en finansiell lösning där kunden inte behöver belasta sin likviditet förrän utrustningen är i full produktion.

Ramavtal: AddPro Finans tecknar en kreditram om förväntad inköpsvolym för kunden över de 12 kommande månaderna. Varje månad, kalenderkvartal eller halvår sker en uppsamling av vad som har köpts in under perioden som i sin tur läggs upp på ett eller flera hyresavtal beroende på utrustning och lämplig hyrestid. Finansbolaget kan också fördela investeringarna på olika avtal t ex om kunden har flera avdelningar/dotterbolag som skall bära kostnadsansvaret.

Sale & Lease back
Sälj din befintliga IT-utrustning till AddPro Finans och hyr tillbaka den. Frigör kapital för andra investeringar i din verksamhet. Enkelt att budgetera driftkostnader för infrastrukturen, en faktura/kvartal med tillhörande rapport.

Asset Management
Asset Management är ett Internetbaserat verktyg där kunden erhåller en ”token” för engångslösenord över Internet och kan på så sätt se alla sina hyrda utrustningar och få automatisk kostnadsfördelning på den nivå företaget önskar. AddPro Finans lägger upp all information för utrustningen såsom produkt, prestanda, tillverkningsnummer, delkostnad etc. Den grundinformation som läggs in vid starten av avtalet uppdaterar kunden sedan själv via webben, exempelvis om man flyttar en dator från Kalle till Lisa. Utöver detta finns detta så finns det fält där Ek/IT chefen kan lägga upp sina egna specifika användaruppgifter såsom IP adresser, konfigurationer, kostnadsfördelning etc.

PC Swap
I hyresavtalet ger vi kunden möjlighet att byta ut eller uppgradera sin maskinpark varje år eller vid annat tillfälle om så kunden önskar. I och med att AddPro Finans kan ta en restvärdesrisk i operationell hyra så kan vi erbjuda en flexibel och billigare driftskostnad för kunden.

Försäkring
I våra finanslösningar ingår alltid ett försäkringsupplägg som tillhör marknadens bästa.

Storsäljare

  Huvudkontor Malmö
  Arenagatan 8B
  215 33 Malmö
  Telefon: 040-59 24 00
  Kundservice@addpro.se
Etailer™ by Netset
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr