PUL - personuppgiftslagen

- Enligt PUL (personuppgiftslagen), som tillkom 24 oktober, 1998, ska du göras medveten om att de uppgifter du lämnar om dig själv vid registrering på vår webbhandelsplats innebär ett samtycke till att dina uppgifter förvaras i AddPros kunddatabas. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av AddPro och lämnas inte ut till tredje part.

- De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, en möjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt till att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen. Den personuppgiftsansvarige på AddPro är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgifter som behandlats i strid med PUL (personuppgiftslagen).

Storsäljare

  Huvudkontor Malmö
  Arenagatan 8B
  215 33 Malmö
  Telefon: 040-59 24 00
  Kundservice@addpro.se
Etailer™ by Netset
Kundvagn
Visa priser inkl moms
Varor: 0 stSumma: 0 kr